Biodiversiteitsakkoord Montreal, reddingsboei van de natuur?

dec, 2022

Het is helder dat wij, de mensheid, de natuur uitput & (gedeeltelijk) vernietigd. Kunnen we het snelle verlies van de biodiversiteit stoppen en terugdraaien? Na 2 weken vergaderen zijn bijna 200 VN-landen het in Canada het eens geworden over nieuwe strengere afspraken om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Het zogeheten Kunming-Montreal akkoord, een doorbraak?! Wellicht niet het ideale akkoord, maar het lijkt een serieuze stap in de goede richting. Waarschijnlijk zijn de 3 belangrijkste afspraken:

 1. 30% van de aarde aanwijzen als beschermde zones voor 2030
 2. Serieuze financiële toezeggingen voor het behoud van biodiversiteit
 3. Erkenning van de rol van inheemse volken bij natuurbescherming

Hoe ziet dit er dan concreet uit? Wat zijn de doelstellingen & streefcijfers voor 2030? Bron: COP 15: historic global deal for nature and people

 • 30% van de aangetaste ecosystemen herstellen (land & zee)
 • Behoud & beheer van 30% van de gebieden (land, binnenwateren, kustgebieden & zee)
 • Risico van pesticiden met minstens 50% verminderen
 • Verlies aan voedingsstoffen in het milieu met minstens 50% verminderen
 • Risico’s van verontreiniging en de negatieve gevolgen van vervuiling uit alle bronnen verminderen tot niveaus die niet schadelijk zijn voor de biodiversiteit en ecosysteemfuncties
 • Wereldwijde voetafdruk van consumptie verkleinen, onder meer door overconsumptie en afvalproductie aanzienlijk te verminderen en voedselverspilling te halveren
 • Introductie en vestiging van indringende uitheemse soorten met ten minste 50% verminderen
 • Zorg voor een veilig, legaal en duurzaam gebruik van en handel in wilde soorten

In 2050 moet het uitsterven van bekende soorten tot een halt zijn geroepen. De snelheid van de uitsterving van soorten (ook onbekende) moet vertienvoudigd worden. Verder is er afgesproken:

 • Duurzaam beheer van gebieden met landbouw, aquacultuur, visserij en bosbouw. Plus agro-ecologie en andere biodiversiteit vriendelijke praktijken aanzienlijk vergroten
 • Klimaatverandering aanpakken met op de natuur gebaseerde oplossingen
 • Vergroening van steden

Mooi wensenlijstje? Welke burger is hier niet voor? Om dit allemaal voor mekaar te boksen speelt geld zoals altijd een belangrijke rol. Er is tot overeenstemming gekomen dat in totaal wereldwijd 200 miljard euro per jaar naar natuurbehoud moet gaan. Hieronder valt ontwikkelingsgeld van rijke voor arme landen. Dit loopt op tot 30 miljard euro per jaar in 2030. Dat is een eerste stap naar het volledige herstel van alle mondiale ecosystemen tegen 2050. Fijn dat er een akkoord is bereikt, maar hoe zit het met de implementatie? Wat zijn de verplichtingen van ieder land?