Interview: Boominspectie Plus in Hoeksche Waard

okt, 2020

Treetracker is een partnership aangegaan met De Boominspecteurs. Het eerste project met het gezamenlijke product Boominspectie Plus is inmiddels afgerond in de gemeente Hoeksche Waard. Tegelijk met de geplande Boomveiligheids- en Onderhoudsinventarisatie (BVO) heeft een scanauto in opdracht van Treetracker rondgereden om zo automatisch extra gegevens van de bomen in kaart te brengen. Tot volle tevredenheid van alle partijen!

 

Boominspectie Plus

Bij Boominspectie Plus wordt een deel van de boomgegevens automatisch geïnventariseerd door Treetracker. De exacte coördinaten, boomhoogte, stamdiameter en kroonvolume worden op deze manier niet langer ingeschat, maar exact opgemeten. Het Treetracker deep learning algoritme kan dat heel precies. De boominspecteur neemt vervolgens de overige gegevens op die te maken hebben met onderhoud en veiligheid. Een prachtige samenwerking tussen mens en machine dus!

 

Data op orde

De Boominspecteurs voert sinds een jaar de boominspectie uit voor gemeente Hoeksche Waard, dat 2 jaar geleden ontstaan is uit een herindeling. “Tijdens het startgesprek stelden De Boominspecteurs voor om een pilot uit te voeren met Boominspectie Plus”, vertelt José van Vilsteren, boombeheerder bij de gemeente Hoeksche Waard. “Dat wilden wij wel. Wij staan als jonge gemeente open voor nieuwe ontwikkelingen, en we wilden hier graag aan bijdragen. Een herindeling betekent dat verschillende administratieve datasystemen samengevoegd moeten worden. Voor ons was Boominspectie Plus een mooie manier om onze boomgegevens op orde te brengen en aan te vullen. We zijn blij met het resultaat.”

 

Leerpunten

Tijdens hun inventarisatieronde checkten de boominspecteurs meteen de gegevens die de scanauto had verzameld. Dat leverde ook leerpunten op, vertelt Michel van Ingen van De Boominspecteurs. “Soms blijkt de intelligente software nog nét niet intelligent genoeg. Logisch natuurlijk, want we zijn net begonnen. De software ziet een boom bijvoorbeeld als een stam met een kroon. Een treurwilg, waarbij de stam niet zichtbaar is omdat de takken op de grond hangen, wordt in eerste instantie niet herkend als boom. En bij een boom met boompalen wordt de stamdiameter wel eens verkeerd berekend. Dat geeft weer mooi input voor het ontwikkelteam van Treetracker. Zij hebben hier inmiddels een oplossing voor gevonden en opgepakt.”

 

Enorme dataset

“Ook hebben we veel geleerd over hoe het proces technisch in zijn werk gaat”, vervolgt Michel. “Al die bomen stonden natuurlijk al in een database. Met het uitvoeren van de scan hebben we de nauwkeurigheid van de bomen verder kunnen optimaliseren en vast kunnen leggen op de exacte coördinaten. Die enorme hoeveelheid nieuwe data moest vervolgens teruggelezen worden in de databasestructuur van de gemeente. In het juiste format en gekoppeld aan de juiste boom. Dat is goed gegaan en daar zijn we trots op.”

 

Nieuwe ontwikkelingen

De Boominspecteurs gaat nog meer inzetten op Boominspectie Plus. Nieuw projecten staan al in de steigers. Van goede data kan een gemeente meteen de vruchten plukken, zegt Michel: “Kloppende data zorgt voor duidelijkheid, waarmee discussies over boomhoogten en stamdiameters wordt geminimaliseerd. En er zijn nog veel meer toepassingsmogelijkheden denkbaar om de data in te zetten. De software berekent bijvoorbeeld het kroonvolume, een belangrijke parameter waarmee concreet de ecosysteemdiensten van bomen berekend kunnen worden, zoals CO2-opslag en waterafvang. Inzicht in deze aspecten helpt gemeenten om te sturen op het behalen van klimaatdoelen. Ook zijn er toepassingen denkbaar bij ruimtelijke ontwikkelingen rond bomen. De komende tijd werken we er samen met Treetracker aan om dat concreet te maken.”