Selecteer een pagina

TreeTracker, gevestigd aan Weena 594, 3012CN, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: dirk@TreeTracker.nl

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

TreeTracker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Gegevens over uw activiteiten op onze website- Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft geen intentiegegevens verzameld over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders van voogd. We kunnen echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er bent dat we geen toestemming hebben voor persoonlijke gegevens die we verzamelen over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dirk@TreeTracker.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TreeTracker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- U kunt bellen van e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren- Om goederen en diensten bij u af te leveren- TreeTracker verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TreeTracker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s van -systemen, zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TreeTracker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TreeTracker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: wij bewaren deze gegevens om deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TreeTracker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u van om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, van vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TreeTracker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TreeTracker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen voor dat de website naar behoren werkt en dat je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en dit te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor de plaatsen van. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen van verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TreeTracker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou van een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens tot intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dirk@TreeTracker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek me te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TreeTracker wil er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TreeTracker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn van er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice van via dirk@TreeTracker.nl