Privacy

 

Treetracker, gevestigd Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: admin@gogreeninfra.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Treetracker verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat dit niet te controleren is raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht informatie over minderjarige kind(eren) per abuis toch zijn verzameld, waarvoor je geen toestemming verleent, neem dan contact met ons op via admin@gogreeninfra.com.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Treetracker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om jou telefonisch of per e-mail te bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze administratie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Treetracker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s van -systemen, zonder dat er een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Treetracker) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Treetracker bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst worden maximaal zes kalendermaanden na uitvoering van de overeenkomst bewaard, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van diensten.
 • Inloggegevens ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst worden direct verwijderd.
 • E-mailberichten ouder dan drie jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
 • Voor facturen en offertes geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven kalenderjaren, hierna worden deze gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
 • Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief kan je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit het nieuwsbrief systeem verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Treetracker verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Uitsluitend in de situatie waarbij het verstrekken van persoonlijke informatie nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst zal de informatie met derden gedeeld worden. Een dergelijke situatie komt bijvoorbeeld voor wanneer derden betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten of wij gebruik maakt van een partner voor de uitvoering van haar diensten. In dit geval blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerking. Ook kan het voorkomen dat wij verplicht wordt om jouw gegevens te delen op grond van een wettelijke plicht.

 

Cookies, van vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Treetracker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Treetracker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en dit te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor de plaatsen van. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Gegevens inzien, aanpassen van verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Treetracker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens en het verzoek tot intrekking van jou toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@gogeeninfra.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Treetracker wil er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Treetracker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, sturen dan een e-mail naar: admin@gogreeninfra.com.